1.7 Τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις

Από τη μία, οι σύγχρονες τεχνολογίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην υποστήριξη και τη διεύρυνση των ομότιμων σχέσεων και των κοινών. Από την άλλη, τεχνολογίες, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας κατά την παραγωγή, χρήση και ανακύκλωσή τους. Επίσης, εργάτες και εργάτριες, ανάμεσά τους πολλές φορές παιδιά, δουλεύουν κάτω από άθλιες συνθήκες για να φτάσουν τα τεχνολογικά εργαλεία σε προσιτές τιμές στα πλουσιότερα μέρη του κόσμου. Ο κοσμοτοπικισμός (“σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά”) βασίζεται μεν σε τεχνολογίες αιχμής, φαίνεται δε να μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, διακινούνται και χρησιμοποιούνται.