3. Βίντεο

Βίντεο σχετικά με τα κοινά και την ομότιμη παραγωγή. Κατά σειρά χρονικής διάρκειας:

1. Η ουτοπία, τα κοινά και η ομοτιμία (4 λεπτά, έτος παραγωγής 2007)

2. Πώς τα κοινά αλλάζουν την αγροτική παραγωγή; (9 λ, 2017)

3. Η ανάδυση του ομότιμου κινήματος (18 λ, 2013)

4. Η βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή και δημόσιες πολιτικές (27 λ, 2013)

5. Η εκ νέου επινόηση ενός θεσμικού πλαισίου για τα κοινά (47 λ, 2017)

6. H σημασία των ψηφιακών κοινών (48 λ, 2017)

7. Η γέννηση μιας κοινότητας ανοικτών τεχνολογιών στην Ελλάδα (55 λ, 2018)

8. Τζουμέικερς: Μια κοινότητα ανοικτών τεχνολογιών (52 λ, 2019)

9. Δημιουργώντας κοινότητες κοινών στην Ελλάδα (63 λ, 2016)

10. Η γνώση ως κοινό: κοινότητες παραγωγής και διαμοιρασμού στην Ελλάδα (99 λ, 2014)