1.1 Τι είναι τα κοινά;

Τα κοινά (commons) είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα.

Τα κοινά περιλαμβάνουν αγαθά τα οποία οι κοινότητες διαχειρίζονται σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που έχουν οι ίδιες καθορίσει. Συνεπώς, τα κοινά αποτελούνται από τρία αλληλένδετα επίπεδα: το αγαθό, την κοινότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Δεν υπάρχει πιο στενός ορισμός για τα κοινά, διότι αυτά αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και από περιοχή σε περιοχή.

Παραδείγματα κοινών:
• κοινότητα βοσκών με τον βοσκότοπό τους και τους κανόνες διαχείρισής του
• κοινότητα ψαράδων με τον ψαρότοπό τους και τους κανόνες διαχείρισής του
• εργατικός συνεταιρισμός με τα μέλη του και τους κανόνες διαχείρισής του
• κοινότητες ελεύθερου λογισμικού υπό τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU
• η Βικιπαίδεια και η κοινότητά της με τις άδειες Creative Commons.