Η ομότιμη προοπτική

  • Πέρα από το κράτος και την άγορα
  • Με τη συμμετοχή ερευνητών και ακτιβιστών από όλo τoν κόσμο
  • Σε επιμέλεια των Βασίλη Κωστάκη & Χρήστου Γιωτίτσα

Previous

Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments