Κοινά, περιφράξεις και κρίσεις

  • Συλλογή τριών κειμένων
  • Του Massimo De Angelis
  • Συζητά τη σχέση κοινών και κεφαλαίου

Previous

Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments