Πώς να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια, ευημερούσα οικονομία βασισμένη στα κοινά

  • Των Κωστάκη & Bauwens
  • Του 2018
  • Από τις εκδόσεις OpenBook

Previous

Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments